Hoppa till innehåll

Revision

Revision

Revisionens kanske viktigaste funktion är att ge trovärdighet åt företagets finansiella information. Årsredovisningen och revisionsberättelsen är tillsammans beslutsunderlag för företagets intressenter, och de måste kunna lita på den information som lämnas i årsredovisningen.

Revisionen skapar trygghet för banker, kreditgivare, anställda och andra intressenter och underlättar affärsrelationer och sundare affärer.