Hoppa till innehåll

Moms vid delad användning av lokaler

  • Nyhet

Högsta förvaltningsdomstolen har tidigare kommit fram till att det inte finns något som hindrar frivillig registrering till mervärdesskatt i de fall flera hyresgäster delar samma yta. Skatteverket har nu gjort en ny tolkning av rättsläget efter domarna.

Enligt Skatteverket är det inte självklart med registrering för frivillig skattskyldighet när uthyrning sker till flera hyresgäster och där någon av dem driver momsfri verksamhet. Om någon av hyresgästerna driver momsfri verksamhet kan det innebära att förutsättningarna för frivillig skattskyldighet inte är uppfyllda. Enligt Skatteverket ska förutsättningarna för momspliktig verksamhet bedömas lokal för lokal. Det kan också handla om växelvis användning av lokalen, till exempel ett bolag som i en lokal driver momspliktig verksamhet på dagtid och som på kvällstid hyr ut lokalen till en ideell förening (momsfri verksamhet). Sannolikt kommer Skatteverkets nya ställningstagande att leda till nya processer och kanske vet vi om några år vad som egentligen gäller.

Källa: Skatteverkets ställningstagande 2023-12-138 Dnr 8-2671490