Hoppa till innehåll

Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör

Små och medelstora företag har hittills kunnat få ersättning vid särskilt höga sjukkostnader. Regeringen föreslår att dessa regler avskaffas den 1 juli 2024.

Syftet med reglerna som infördes 2015 var att skydda de mindre företaget mot oförutsedda utgifter som en anställds sjukfrånvaro kan innebära. Men det har varit svårt att kontrollera att rätt ersättning utgår vilket antagits leda till felaktiga utbetalningar. Därför föreslår regeringen nu att reglerna avskaffas helt. Detta innebär också att företag efter den 1 juli inte behöver rapportera sjuklönekostnader i arbetsgivardeklarationerna.

Källa Prop 2023/24: 83 Ersättning för höga sjuklönekostnader upphör