Hoppa till innehåll

Ägaranalys för bättre långsiktiga beslut

  • Tips

Ägaranalys är ett verktyg som vi på LR Redovisning & Revision använder i vår rådgivning till företagsägare. Verktyget gör det möjligt att planera långsiktigt för både företaget och ägarens privatekonomi och att simulera olika alternativ och effekterna av dem. För ägarledda företag är ju bolagets medel ofta en förlängning av ägarens plånbok och då behöver man väga in både bolaget och de privata förutsättningarna. Detta är något vi på LR är stolta över att kunna erbjuda våra kunder och vi ställde därför några frågor till Per Hässler som är grundare och VD på Your Company Sweden som tagit fram verktyget.

Berätta Per, vad är egentligen Ägaranalys?

– Enkelt förklarat är det en mjukvara som hjälper företagsägare att förstå och planera lön, utdelning, pensionssparande och försäkringsskydd. Vi strävar efter att bygga en enkel tjänst och målet är att rådgivaren oavsett om det är en revisor eller sparrådgivare ska kunna förklara så att kunden förstår utan specialkunskaper.

Det var det där med specialkunskaper som gav Per idén till Ägaranalys. Efter att ha jobbat länge inom försäkring och kapitalförvaltning såg han att det fanns ett gap att fylla i själva rådgivningen. Rådgivare som jobbar med spar och försäkring är oftast inte särskilt kunniga om företagskundernas ekonomi, behov och vilka regelverk som finns kring detta, medan de som jobbar med revision och redovisning kanske inte har så mycket kunskap om pensioner och sparande. Med Ägaranalys ville Per knyta ihop säcken och hjälpa företagsägare själva att förstå sina möjligheter och ramar för att kunna fatta välgrundade beslut.

Vad är det verktyget visar?

– Med hjälp av Ägaranalys kan du till exempel se till att du optimerar lön och utdelning i förhållande till 3:12-reglerna och de socialförsäkringsgrundande gränserna, men också i förhållande till inkomstskatteregler. Det finns ju många fler sätt att ta ut lön eller ersättning från bolaget när du är ägare än om du är anställd. Att bättre förstå de möjligheter du har som företagare skapar bättre förutsättningar att fatta smarta och välgrundade beslut. Just sånt hjälper vårt verktyg till med.

Med ägaranalys kan företagsägare också laborera med spar- och pensionssimuleringar för att kunna förstå sin ekonomi, ha en långsiktig plan och fatta bättre beslut. Per Hässler har träffat många företagare som blivit förvånade när de närmat sig pensionsåldern.

– Många behöver jobba betydligt längre än de trodde för att de sparat för lite eller missbedömt värdet på sitt bolag. Pensionerade företagare i Sverige lever ofta på en pension som är långt lägre än vad de vant sig vid under de aktiva företagaråren. Och detta är ofta en konsekvens av att de inte haft en långsiktig plan för sin pension och sitt sparande. Det är väldigt tråkigt!

När är ett bra tillfälle att börja använda Ägaranalys?

– Oftast börjar man med Ägaranalys i samband med bokslutsmötet. Det är ett bra tillfälle att lyfta blicken och undersöka konsekvenser av olika vägval. Det kan till exempel handla om att man skulle vilja gå i pension lite tidigare, planera inför ett generationsskifte, förbereda för en avveckling eller försäljning av sitt bolag eller kanske göra andra stora förändringar. Allt sådant kräver planering i god tid. Ofta är nyckeln till att prata framtid med kunden kopplat till kundens K10-deklaration.

– Eftersom skatteregler ändras är det viktigt att regelbundet se över sin plan. I slutänden handlar det ju om att planera för att få så mycket handlingsfrihet och så god avkastning som möjligt av den risk man tagit i sitt företagande.

Sedan en tid tillbaka erbjuder LR Redovisning & Revision analyser med hjälp av Ägaranalys. Tillsammans kan vi blicka ett, tre, fem eller kanske tio år framåt. Tidigare har mycket handlat om att sammanställa hur det gått och vilka slutsatser man kan dra av resultatet, men nu kan alltså redovisningskonsulter och revisorer genom Ägaranalys bredda rådgivningserbjudandet. Något som blivit mycket uppskattat.

Boka gärna tid med din rådgivare om du vill veta mer om Ägaranalys och hur det skulle kunna hjälpa dig.