Hoppa till innehåll

Var beredd när det vänder

  • Tips

Ökade kostnader och höjda räntor har minskat marginalerna och pressat lönsamheten för de allra flesta företag. Men nu syns ljuset i tunneln och det kommer bättre tider, i alla fall på sikt. Vi har pratat med Företagarnas chefekonom Johan Grip om hur han ser på konjunkturen och vad han tycker att man som företagare kan göra just nu för att vara beredd när det vänder.

Johan Grip har varit chefekonom på Företagarna sedan drygt två år tillbaka och har innan dess arbetat på bland annat Finansdepartementet och Riksbanken. Hur tycker han egentligen att det ser ut? Har vi nått botten av konjunkturnedgången nu?

  • Mycket tyder på att vi är hyggligt nära botten av konjunkturen för den här gången. Inflationen har gått ned och Riksbanken kommer sannolikt att börja sänka räntan redan i sommar. Därför är det viktigt att försöka att inte oroa sig alltför mycket. Om alla fortsätter att oroa sig, hålla i slantarna och låta bli att investera skapar vi en sämre utveckling framåt säger Johan Grip.

De senaste åren har varit väldigt tuffa för många företagare. Först under pandemin och sen med de skenande elpriserna, ökade inköpspriser, höjda räntor och pressade marginaler vilket lett till mycket sämre lönsamhet för de flesta. På Företagarna, som är en intresseorganisation med 60 000 medlemmar i 250 lokalföreningar över hela landet, har man följt utvecklingen på nära håll.

  • I våras visade Småföretagsbarometern att små och medelstora företag inte haft en så negativ lönsamhetsutveckling sedan 90-talskrisen. När vi ställde samma fråga igen i månadsskiftet mellan november och december förra året hade lönsamheten försämrats för ännu fler företagare. Inte sedan våra mätningar startade har vi haft så dåliga resultat.

Johan Grip menar att det framför allt är de pressade marginalerna som är problemet.

  • Kostnaderna har gått upp för alla, både företag och konsumenter. Företagen skulle behöva höja sina priser men kan inte ta ut vad de egentligen behöver av slutkunderna.

Många mindre företag har hanterat de tuffa tiderna genom att ägarna går ner i lön eller kanske helt avstår från ersättning. Andra tar av sparade medel, drar ned på marknadsföring eller avstår från investeringar. Men här vill Johan resa ett varnande finger.

  • Mitt tips är att använda den här tiden till att fundera över hela sin affär. Har vi rätt pris, rätt produkt eller tjänst? Borde vi testa ett nytt kunderbjudande eller kanske vässa vårt erbjudande. Allt sådant är bra att fundera på nu när man kanske inte tar tid från en intäktsaffär. Man måste komma ihåg att det kommer att vända och då måste man vara beredd. Uteblivna investeringar kan göra att man står betydligt sämre rustad när konjunkturen är på väg upp igen.

Johan Grip är optimistisk, inte bara kring att konjunkturen snart vänder, utan också om vilka lärdomar vi kan dra av den här tiden.

  • Vi har behövt ompröva mycket med nollränta och hög inflation under en längre tid. Jag tycker att det är bra att vi kommer tillbaka till 2-procentsmålet och att vi får en plusränta, det vill säga att man kan spara med ränta och att det kostar att låna pengar. Det är bra för alla företag som har en bra affär i grunden. På så sätt står man som företag bättre rustad för både goda och mer bistra tider.